รูปแบบของการจัดเตียงห้องนอนบิ้วอินหลักฮวงจุ้ยห้องได้ง่ายๆ

ห้องนอนบิ้วอิน

การจัดเตียงห้องนอนตามหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นความเชื่อที่หลายคนให้ความสำคัญ ดังนั้นเรามีหลักการจัดเตียงนอนตามหลักฮวงจุ้ยมาแนะนำ เพื่อให้ได้นำไปปรับเปลี่ยน หรือสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้กับห้องนอนบิ้วอินของคุณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การจัดเตียงห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ย

รูปแบบของการจัดเตียงห้องนอนบิ้วอินให้มีความสมบูรณ์แบบ ต้องพิจารณา 4 หลักวิชาของฮวงจุ้ย ดังต่อไปนี้

  • ชัยภูมิ (ตี่ลี่)

มีลักษณะการจัดวางเตียงนอนในห้องนอน และสิ่งประกอบอื่นๆ ในห้องนอน

  • ทิศทาง (ลี่ซี่ – ดาว 9 ยุค)

วางเตียงแล้ว ตำแหน่งประตู ห้องนอน มีบทบาทอย่างไร ให้โชคลาภหรือไม่ โดยตำแหน่งลาภวิบัติ ซึ่งหมายถึงการทำให้เสียทรัพย์ มีบทบาท (เคลื่อนไหว) หรือไม่? และหัวเตียงนอน เป็นตำแหน่งบารมีหรือไม่

  • ดวงชะตา (เหมี่ยอุ่ง – ดวงจีน)

ดวงชะตาเรา (ดวงจีน) เหมาะกับการหันหัวนอนไปทางทิศทางใด ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดพลัง เกิดโชคลาภ หรือเสริมในเรื่องคู่ครอง

  • ฤดูกาล-ฤกษ์ยาม (เกี๊ยกซี้) 

หากต้องการที่จะจัดห้องนอนให้ตรงกับข้างต้น แต่ถ้าจัดเตียงห้องนอนบิ้วอินโดยไม่ดูฤกษ์ยาม อาจจะกระทบทิศห้าม (ทิศอสูร/ทิศแตกสลาย) กลับกลายเป็นประสบเรื่องเลวร้ายดังที่พบเห็นได้เป็นประจำนั่นเอง หลังจากย้ายเตียงนอน หรือปรับปรุงห้องไม่นาน มักจะทำให้มีผลกระทบตลอด หญิงที่ตั้งครรภ์ หากมีการย้ายที่นอน อาจทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องสุขภาพ จิตใจได้

  • ซินแสฮวงจุ้ย 

จำเป็นต้องใช้ทั้งสี่วิชามาผสานกัน ในการจัดห้องนอนบิ้วอินให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย โดยเริ่มต้นจากวิชา ชัยภูมิ ตี่ลี่ เพราะเป็นพื้นฐานที่เข้าใจง่าย ดังนี้

  1. เตียงนอน A โดนแนวประตู เป็นตำแหน่งไม่ดี มีโอกาสเจ็บป่วยง่าย มักจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามาในชีวิต
  2. เตียงนอน B และ C ตำแหน่งดี ถือว่าใช้ได้ กำหนดวางลงแล้วดูสง่างาม ดูภูมิฐาน
  3. เตียงนอน D หัวเตียงหันหลังให้ประตู เท่ากับการไม่ต้อนรับ เป็นห้องนอนยังพอรับได้ แต่หากเป็นห้องทำงาน จะไม่ดี การงานไม่ก้าวหน้า
  4. ทิศหัวนอน / เตียงนอน เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่ม ที่ว่าไม่ควรหันหัวนอน ไปทางทิศตะวันตกเพราะกลัวว่าจะตกต่ำกัน และถ้าหันไปทางทิศใต้ จะอยู่ใต้ผู้อื่น ไม่มีโอกาสก้าวหน้า ในศาสตร์ฮวงจุ้ย ไม่มีคำว่าทิศตะวันตกหรือทิศใต้ ทุกทิศล้วนมีดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับองศาที่ตั้ง และดวงจีนของผู้นอน

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะทำห้องนอนบิ้วอิน ต้องให้ความสำคัญกับทุกตำแหน่งและการจัดวาง ซึ่งนั่นส่งผลทั้งข้อดีได้ในระดังหนึ่ง ทั้งความเป็นมงคลและความสบายใจของเจ้าของบ้าน ฉะนั้นฮวงจุ้ยจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญตัวแปรหนึ่งภายในบ้านเช่นกัน