ข้อควรรู้ก่อนรับบริการกำจัดปลวก

กำจัดปลวก

ในขณะนี้ที่สภาพอากาศของเมืองไทยนั้นไม่ได้เป็นใจอย่างมากนัก อากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปี มีอากาศหนาวก็หนาวจัดเพียงบางวันเท่านั้น แม้จะเป็นฤดูหนาวก็มีฝนที่ตกต้องอยู่ตลอดเวลา ด้วยความแปรเปลี่ยนของสภาพอากาศที่ไม่คงที่ตามฤดูกาล ทำให้ความชื้นในอากาศค่อนข้างที่จะสูง ส่งผลให้อะไรหลาย ๆ อย่างนั้นมีความชื้นเปียกแฉะอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบ้านเรือนที่พักอาศัยจากไม้นั้นสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะโดนปลวกทั้งหลายเข้ากัดกินหรือทำลายทรัพย์สินสิ่งของโครงสร้างของตัวบ้านได้ง่ายมากขึ้น  โดยเฉพาะบ้านที่ถูกทำด้วยไม้นับเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าปลวกเลยทีเดียว จึงต้องมีการใช้บริการกำจัดปลวกอยู่บ่อยครั้งจากบริษัทที่รับกำจัดแมลงรบกวนเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายบริษัทแต่คงมีไม่กี่บริษัทนักที่จะสามารถทำงานหรือกำจัดปลวกได้ตั้งแต่ต้นตอได้อย่าง 100% ในฐานะของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่พักอาศัยจึงควรสังเกตและศึกษาการให้บริการของแต่ละบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริษัทที่จะเข้ามากำจัดปลวกและเข้ามาให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้กับบ้านเรือนของเรา  

ก่อนที่จะรับบริการควรปฏิบัติตามข้อควรรู้ ดังต่อไปนี้ 

  1. ควรเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่มีการใช้น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อพ่นกำจัดสัตว์ตายแมลงเหล่านี้ที่มีความปลอดภัยต่อสมาชิกในบ้าน เป็นบริษัทที่มีการรับรองหรือได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยา ว่าตัวน้ำยานั้นจะมีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดีในการกำจัดปลวกได้อย่างตรงจุดและปลอดภัยต่อสมาชิกในครอบครัวของผู้เข้ารับบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  1. จะต้องค้นหาข้อมูลของบริษัทที่จะเข้ามาให้บริการจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีการรีวิวหรือได้รับผลตอบรับความประทับใจของผู้เข้ารับบริการท่านอื่น ๆ เป็นอย่างดี ทุกการแนะนำและบอกต่อนั้นทำให้บริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างความมั่นใจในศักยภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี 
  1. จะต้องมีการทำสัญญากับบริษัทอย่างถูกต้อง ว่าจะมีการเรียกใช้บริการเป็นระยะเวลามากน้อยเพียงใดและมีความถี่ที่บริษัทเหล่านี้จะเข้ามาตรวจสอบตรวจเช็คและเข้ามาพ่นน้ำยาให้ทุก ๆ กี่ครั้งต่อเดือนหรือต่อปี ไม่เร่งรีบที่จะตัดสินใจหรือเลือกบริษัทที่รีบร้อนในการให้บริการ โดยบริษัทที่ดีนั้นจะต้องกำจัดปลวกด้วยความใจ เย็นหาต้นตอของปลวกให้เจออย่างแท้จริง ตรวจเช็คอย่างละเอียดและถี่ถ้วน ไม่ทำงานแบบขอไปที 
  1. เราจะต้องตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านและเก็บให้เรียบร้อยและมิดชิดมากที่สุด เนื่องจากการเข้ารับบริการกำจัดปลวกนี้จะต้องมีช่างหรือผู้ที่เข้ามาทำงานในบริเวณบ้านของเราเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถพ่นน้ำยาได้ทุกซอกทุกมุมภายในบ้านอย่างแท้จริง ดังนั้นการที่เราเซฟความปลอดภัยของเราเอาไว้ก่อนนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าภายในบ้าน