อบรมเครน 4 ผู้มีอะไรบ้าง และมีหลักสูตรการอบรมอย่างไร

อบรม เครน

กฎหมาย ได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น ต้องผ่านการอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่น 4 ผู้ แต่ละผู้คืออะไร เราจะมาพูดถึงในลำดับต่อไป หลักการอบรมเครนหรือปั้นจั่นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ผู้ที่ทำงานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และผู้ที่ทำงานกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ทั้งสองแบบจะมีหลักสูตรการอบรมที่แตกต่างกันออกไป นายจ้างต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการอบรมเครน 4 ผู้ ได้แก่ อบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ สำหรับการอบรมเครน มีหลักสูตรการอบรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.อบรมในภาคทฤษฎี

การอบรมภาคทฤษฎีเป็นการอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 อบรมการใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น ความรู้เกี่ยวกับเชือก สลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละผู้ ได้เรียนรู้ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณแจ้งเตือน Limit Switch

การอบรมในภาคทฤษฎียังต้องอบรมเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์มือ การตรวจสอบและการเลือกใช้อุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ อบรมการใช้คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา

สำหรับการทดสอบในภาคปฏิบัติ จะมีการวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะยก การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามเส้นทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การทดสอบในภาคปฏิบัตินั้นจะต้องมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลผู้เข้ารับการทดสอบอย่างใกล้ชิด

มาตรฐานการสอนการอบรมเครนที่ดี ควรเน้นไปที่การปฏิบัติจริง 70% สำหรับภาคทฤษฎีคือ 30% แล้วถ้านายจ้างต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมเครน ต้องทำอย่างไร อย่างแรกเลยคือต้องหาสถาบันรับอบรมเครน อบรมปั้นจั่น สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ สถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เมื่อผ่านการอบรมเครนแล้วจะต้องมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมและได้ผ่านการอบรม

นอกจากการอบรมเครนแล้ว บางสถาบันยังมีบริการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด ตรวจสอบเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องจักรเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทดสอบพิกัดการยก โดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพที่มีความรู้และมีประสบการณ์ ให้บริการทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ทั้งหมดนี้ก็คือ การอบรมเครน 4 ผู้มีอะไรบ้าง มีหลักสูตรใดบ้างและผู้เข้ารับการอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่นจะได้ประโยชน์อย่างไร ได้เรียนรู้อะไรบ้างทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่วนจะสามารถอบรมได้ที่ไหน เลือกสถาบันไหนดี เราก็ได้แนะนำไปแล้วในข้างต้น หวังว่าข้อมูลที่เอามาแชร์จะมีประโยชน์ต่อทุกคน